به Weldsuccess خوش آمدید!
59a1a512

راه حل

راه حل

1. چرخاننده های معمولی جوشکاری سنگین برای ساخت برج های بادی

بوم ستون 2.3X3 با دوربین و نشانگر لیزری برای جوشکاری مخزن گاز

راه حل 2
راه حل 3

3. روتاتور جوشکاری خود تراز برای جوشکاری مخازن گاز بزرگ